Welkom bij JA21 Flevoland!

Verkiezingsprogramma JA21 Flevoland

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Flevoland voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard-groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Na maart blijven we ons inzetten voor een mooier Flevoland.

Flevoland is een unieke en waterrijke provincie, een product van het terugwinnen van land op zee. Het resultaat is een vernieuwend polderlandschap waarin landbouw, recreëren, wonen en werken een plaats hebben. Het is een taak van de provincie om een goede balans te zoeken tussen deze vitale functies.

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. In de energieprovincie Flevoland zien we de mogelijkheid om een kerncentrale te bouwen. 

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders