Cultuur en Recreatie

Kunst en cultuur is geen kerntaak van de provincie, maar in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het Rijk en gemeenten. De provincie kan culturele ontwikkelingen ondersteunen die een meerwaarde hebben voor de economie van Flevoland.

JA21 Flevoland wil

  • Nationaal erfgoed behouden en toegankelijk maken voor inwoners
  • Prioriteit voor onderhoud en behoud van cultureel erfgoed
  • Geen grote prestigeprojecten zoals de Floriade Expo 2022 financieren, enkel rendabele projecten met een goede business case komen nog voor subsidiëring in aanmerking
  • Laagdrempelige en toegankelijk sportvoorzieningen in samenwerking met gemeenten ondersteunen
  • Geen grootschalige sportevenementen naar Flevoland halen