Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Flevoland wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting fors omlaag en alleen nog aanwenden voor wegenonderhoud
  • Lage provinciale belastingen, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Degelijk en transparant financieel beleid met een sobere begroting
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Autonoom de koers bepalen, geen uitvoeringsloket van het Rijk worden
  • Scherpe keuzes maken over invulling van de ruimte en hiervoor een nieuwe strategische agenda opstellen