Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Flevoland wil

  • Een kerncentrale in Flevoland bij het Ketelmeer
  • Onderzoeken of de restwarmte van de kerncentrale op een positieve manier kan worden ingezet voor Flevoland
  • Geen grootschalige datacenters, zoals in Zeewolde
  • Geen nieuwe windturbines
  • Geen zonnevlaktes