Natuur, Landbouw en Platteland

Flevoland als nieuwste provincie is hét symbool van het terugwinnen van land op zee. Dat zorgt voor een unieke combinatie van landbouw, recreatie, wonen en werken. JA21 wil dit karakter bewaren. Het creëren van nieuwe ‘natuur’ ten koste van landbouwgrond is onbespreekbaar, net als verdere aantasting van het landschap door windturbines en zonnevlaktes.

JA21 Flevoland wil

  • Recreatie in natuurgebieden stimuleren
  • Door middel van actief beheer de dierenpopulatie onder controle houden in de Oostvaardersplassen
  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud, behoud van natuursubsidies voor boeren
  • Geen ruimte voor de wolf in Flevoland
  • Geen kostbare landbouwgrond omzetten naar natuur
  • Economische kansen van natuurgebieden benutten