Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Flevoland wil

  • Verdere verbreding van de A6 om files op te lossen
  • Lobbyen voor een intercity tussen Flevoland en Utrecht Centraal
  • Inzetten op het versneld aanleggen van de Lelylijn
  • Lobbyen bij het Rijk om te investeren in een volwaardige IJmeerverbinding
  • Lelystad airport zo snel mogelijk openen
  • Zorgen voor een goede bereikbaarheid van Lelystad airport met de auto en het openbaar vervoer
  • Voorkomen dat storingen in de Ketelbrug het verkeer in Flevoland volledig lam leggen