Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Flevoland wil

  • De regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon stevig positioneren bij de uitvoering van economisch provinciaal beleid
  • Land- en tuinbouw in Flevoland behouden door geen land- en tuinbouwgebieden te onttrekken
  • Regionaal aanbesteden bij provinciale projecten verder stimuleren. Bij een gelijk aanbod verdient de regionale ondernemer altijd de voorkeur
  • Technische bedrijven en scholen aanmoedigen zich te vestigen rond de energie infrastructuur in Flevoland
  • Een kazerne in Flevoland indien het de werkgelegenheid in Flevoland ten goede komt, er goede afstemming plaatsvindt met de betreffende gemeente en inwoners en er geen landbouwgrond verloren gaat tegen de wil van de agrariërs in kwestie.